Yani Canetti  
     
Yanitzia Canetti

Cuando llega la noche
(Macmillan/McGraw-Hill)

Yanitzia Canetti

Cuando Mamá era niña
(Macmillan/McGraw-Hill)

Yanitzia Canetti

Cuando yo sea grande
(Macmillan/McGraw-Hill)

Yanitzia Canetti

De día y de noche
(Macmillan/McGraw-Hill)

Yanitzia Canetti

De paseo
(Macmillan/McGraw-Hill)

Yanitzia Canetti

De paseo con Papá
(Macmillan/McGraw-Hill)

Yanitzia Canetti

¡De prisa!
(Macmillan/McGraw-Hill)

Yanitzia Canetti

¡De prisa! ¡De prisa!
(Macmillan/McGraw-Hill)

Yanitzia Canetti

¡Dibuja así!
(Macmillan/McGraw-Hill)

  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
I Am
I Write
I Have
I Remember
I Think
I Say
They Say
I Do
I Confess
I Share
You Share
      Libros publicados Libros traducidos